Protipožiarne brány a dvere

MINIROL s označením EX30DP1-C sú dodávané v kompletnom stave pripravené na montáž.

Vrátane všetkých potrebných certifikátov a znaleckých posudkov.

Profily protipožiarnych brán MINIROL sú vyrobené z ocelových žiarovo zinkovaných lamiel vyplnených minerálnou plsťou. Pancier je uložený v špeciálnom boxe zo strieborného pozinkovaného plechu. Tento pancier je vedený oceľovými vodiacimi lištami s teflónovými klzákmi a zakončený hliníkovou lamelu s tesniacou gumou.

Protipožiarne brány MINIROL sú poháňané bočnými priemyselnými pohonmi GFA (400V, IP54) a sú vybavené integrovanou padacou brzdou a núdzovým ovládaním. Maximálna možná plocha brán je 18 m2.

Rolovacie protipožiarne brány MINIROL EW30DP1-C spĺňajú požiadavky na odolnosť proti požiaru 30 min. a sú navrhnuté ako štandardne uzatvorené. Pracujú v impulznom režime, t.j. na otvorenie či zatvorenie stačí krátky impulz.

Pri otvorenom stave po prechode osoby, či objektu dajú infrazávory signál riadiacej jednotke „voľno“ a protipožiarna brána sa po nastavenom časovom intervale začne sama zatvárať – brána so samozatváračom.

Pre zabezpečenie bezpečnosti prevádzky sú protipožiarne brány vybavené bezpečnostnou koncovou lištou a infrazávorou. Pri zaregistrovaní prekážky sa brána automaticky zastaví a začne reverzovať do otvoreného stavu, kde sa po signále „voľno“ začne opätovne odpočítavať čas pre zatvorenie.

Protipožiarne brány MINIROL je možné tiež vybaviť záložným zdrojom UPS, ktorý zabezpečuje funkciu brány aj pri výpadku elektrického prúdu. Motory aj riadiaca jednotka sú napájané napätím 400 V, avšak pokiaľ je protipožiarna brána vybavená záložným zdrojom UPS, je nutný prívod 230 V (záložný zdroj UPS 230V + frekvenčný menič, ktorého výstupom je 400V).


Vyžiadajte si nezáväznú ponuku